Logistikutveckling

Gävle Logistikbyrå AB

- när du vill få saker att hända -

Logistikutveckling

Jag erbjuder konsulttjänster, linje/projektuppdrag samt ledningsstöd inom följande områden

Logistikutveckling


- När Ni behöver fördjupat stöd och kompetens för att utveckla era logistikprocesser

- När Ni bättre vill dra nytta av era systemstöd i logistikprocesserna

- Inom områdena import/export, inköp, materialhantering, plock/pack, distribution, transporter


Vårt stöd kan ha följande format:


a) tidsavgränsat och resurssatt konsultuppdrag

b) linjeuppdrag/projektuppdrag på deltid under en längre period

c) konsultation/coachning till ledningen inför/under en förändringsfas, löpande timmar efter behov


Målgrupp är små och mellanstora privata företag samt offentliga organisationer i Gävleborg, Uppsala och Dalarna.

Copyright © All Rights Reserved