Uppdragsformer

Gävle Logistikbyrå AB

- när du vill få saker att hända -

Uppdragsformer

Jag erbjuder konsulttjänster, linje/projektuppdrag samt ledningsstöd och uppdraget format utifrån era behov och era förustättningar.

Vårt stöd kan ha följande format:


a) tidsavgränsat och resurssatt konsultuppdrag

b) linjeuppdrag/projektuppdrag på deltid under en längre period

c) konsultation/coachning till ledningen inför/under en förändringsfas, löpande timmar efter behov


Copyright © All Rights Reserved