Verksamhetsutveckling

Gävle Logistikbyrå AB

- när du vill få saker att hända -

Verksamhetsutveckling

Jag erbjuder konsulttjänster, linje/projektuppdrag samt ledningsstöd inom följande områden

Process-/organisationsutveckling

 

- När Ni vill öka utväxlingen av befintliga resurser

- När Ni vill ta nästa steg i företagets utveckling

- När Ni vill uppnå en effektiv serie av aktiviteter som inte låter hänsyn till organisations- eller befattningsgränser gå före fokus på kundvärde.


Vårt stöd kan ha följande format:


a) tidsavgränsat och resurssatt konsultuppdrag

b) linjeuppdrag/projektuppdrag på deltid under en längre period

c) konsultation/coachning till ledningen inför/under en förändringsfas, löpande timmar efter behov


Målgrupp är små och mellanstora privata företag samt offentliga organisationer i Gävleborg, Uppsala och Dalarna.

Copyright © All Rights Reserved